EcoNOx / AUS40

EcoNOx® to linia produktów działają jako reduktory NOx wykorzystywane w systemach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) do kontroli emisji NOx. EcoNOx® 40 jest to nasza marka dla produktu AUS40.

Produkt znajduje szerokie zastosowanie w technologii oczyszczania spalin jako reduktor NOx w obiektach przemysłowych tj. ciepłownie, elektrownie, spalarnie śmieci, cementownie czy też transport morski i kolejowy.

Główne korzyści
z użycia EcoNOx

EcoNOx® - AUS40 jest używany w procesie selektywnej katalitycznej redukcji w systemach SCR oraz SNCR. Dzięki tej technologii umożliwia on spełnienie norm unijnych w zakresie limitów emisji  w zakresie redukcji tlenków azotu (NOx), siarki oraz pyłów.